Využitie slnečnej energie v bytových domoch v súvislosti so znižovaním energetickej náročnosti

Využitie slnečnej energie v bytových domoch má v súvislosti so znižovaním energetickej náročnosti prípravy teplej vody a vykurovanie vysoký potenciál vzhľadom k výrazne lepším energetickým a ekonomickým parametrom inštaláciou solárnej tepelnej techniky oproti rodinným domom. Téma knihy sa zameriava na solárne sústavy pre prípravu teplej vody a vykurovanie v bytových domoch, problematiku ich navrhovanie, integráciu do existujúcich tepelných sústav bytových domov, možnosti architektonické integrácie solárnych kolektorov v rámci obálky budovy a ekonomické súvislosti inštalácií. Čitateľ je názorne oboznámený s vlastným postupom návrhu a realizácie solárnej sústavy od východiskových potrebných podkladov, cez návrh typu a plochy kolektorov, problematiku dimenzovanie hlavných prvkov a hydraulického riešenie solárnej sústavy po skúsenosti z realizácií solárnych sústav. Kniha poskytuje prehľad postupov energetického a ekonomického hodnotenia solárnych sústav v bytových domoch, vrátane stanovenia investičných nákladov.

Viac sa dozviete na tomto linku Solárne sústavy

Diskusia k článku

Ďalšie články z informačných technológií