Technológie

 • Slaná voda ako palivo budúcnosti

  Slaná voda ako palivo budúcnosti

  Američan John Kanzius náhodne zistil, že elektromagnetické žiarenie špecifickej frekvencie efektívne ionizuje molekuly vody v morskej vode, čo spôsobuje únik vodíka, ktorý je možné použiť ako palivo p...

  Zobraziť článok

  | Technológie

 • Veterné turbíny ktoré vyrobia viac než 50 % veternej energie

  Veterné turbíny ktoré vyrobia viac než 50 % veternej energie

  Zvyšujúca spotreba elektrickej energie nás núti hľadať efektívnejšie spôsoby výroby elektrickej energie. Pomerne dlhé obdobie je záujem odbornej verejnosti upriamený nielen na využívanie slnečnej ener...

  Zobraziť článok

  | Technológie

 • Solárny systém a jeho prvky

  Solárny systém a jeho prvky

  Zapojenie solárneho systému obsahuje tieto prvky: 1. slnečné kolektory;2. zásobník s výmenníkom tepla; 3. expanzná nádrž; 4. obehové čerpadlo; 5. regulácia; 6. kotol Ako to všetko funguje? Slnečné ...

  Zobraziť článok

  | Technológie

 • Projekt Venus a jeho vízia

  Projekt Venus a jeho vízia

  Prečo si myslíte že je potrebný tak revolučný prístup akým je Projekt Venus ? Náš súčasný systém nie je schopný zabezpečiť vysokú životnú úroveň pre všetkých, ani nemôže zabezpečiť ochranu životného ...

  Zobraziť článok

  | Technológie

 • Solárna elektráreň na Mesiaci pre celú planétu

  Solárna elektráreň na Mesiaci pre celú planétu

  Japonci predstavili odvážny plán, ako vyriešiť otázku získavania elektrickej energie bez akéhokoľvek vedľajšieho znečistenia planéty. LUNA RING je budúcnosť a čistá energia. Japonská firma Shimizu pô...

  Zobraziť článok

  | Technológie

 • Na Žilinskej univerzite vymysleli vykurovanie zadarmo

  Na Žilinskej univerzite vymysleli vykurovanie zadarmo

  Prvé miesto a ocenenie Startup Awards 2014 v kategórii Science získali dvaja autori za projekt Zemný akumulátor tepla Ing. Michal Gottwald a Ing. René Krivošík z Výskumného centra Žilinskej univerzity...

  Zobraziť článok

  | Technológie

 • Plynové kotly a ich výhody

  Plynové kotly a ich výhody

  Slovo plynové kotly sa začína v spoločnosti skloňovať čoraz častejšie. O tom, že sa tešia veľkej popularite asi netreba hovoriť. Určite aj vy máte vo svojom bezprostrednom okolí niekoho, kto svoju dom...

  Zobraziť článok

  | Technológie

 • Elektromobil ,ktorý prejde 100km za 50 centrov

  Elektromobil ,ktorý prejde 100km za 50 centrov

  4-miestny elektromobil s nízkou spotrebou. Elektromobil prejde 100 km za 50 centov spotreby elektrickej energie (*v závislosti od terénu a zaťaženia vozidla). Na údržbu motora v elektromobile máte nul...

  Zobraziť článok

  | Technológie