Energeticky nezávislá obec Wildpoldsried

Slovenské mestá a obce by si mali brať príklad a inšpirovať sa realizáciou projektov pri čerpaní eurofondov.

Dedina Wildpoldsried s 2600 obyvateľmi, robí všetko inak ako ostatné obce a mestá. Neodoberá elektrickú energiu, ale vyrába vlastnú energiu z obnoviteľných zdrojov. Nespotrebovanú elektrickú energiu obec dodáva do verejnej siete pre domy v dedine. Wildpoldsried produkuje 5 krát väčšie množstvo elektrickej energie, ako spotrebuje.

Wildpoldsried vlastní ekologickú tepláreň, obec postavila ekologickú čističku odpadových vôd. Dediny vlastne nie je dedinou, je akoby spolkom, ktorý združuje obyvateľov a autorov projektov, či už energetických, stavebných, či ekologických. Spolok i jednotlivé projekty veľmi dobre využívajú dotácií z Európskej únie z fondov pre regionálny rozvoj. 

Wildpoldsried sa do roku 2020 stane 100% regeneratívnou dedinou bez jediného vplyvu na životné prostredie.

 

Diskusia k článku

Ďalšie články z informačných technológií