Dotácie od štátu na zriadenie fotovoltaickej elektrárne pre rodinný dom

Slovenská vláda schválila zákon o obnoviteľných zdrojoch energie, ktorý podporuje výstavbu fotovoltaických zariadení do 10kW  pre vlastnú spotrebu zo zjednodušeným legislatívnym procesom. Fotovoltaické zariadenia namontované po 1.1.2014 bude možné bezplatne pripojiť k rozvodnej sieti. V priebehu roku 2014 (od 1.júla 2014)  by mali byť jasné podmienky poskytnutia finančnej  podpory. Jednou z podmienok čerpania dotácie, alebo podpory z Eurofondov je namontovanie  zariadenia montážnou firmou s potrebnou akreditáciou a fotovoltaické zariadenie musí spĺňať dané technické podmienky.

Dotácie bude možné čerpať už od 1.7.2014. Naša spoločnosť vám ponúka výstavbu FV elektrárne na kľúč:

- fotovoltaická elektráreň do 4 kW

- fotovoltaická elektráreň do 5 kW

- fotovoltaická elektráreň do 10 kW

Je však možnosť vytvoriť Vám na mieru fotovoltaickú elektráreň podľa spotreby elektrickej energie vášho domu, či nehnuteľnosti.

Diskusia k článku

Ďalšie články z informačných technológií