Dotácie na solárne panely od štátu až v r. 2015

Podmienky na dotácie na obnoviteľné zdroje energie už boli schválené. Dotácie z EÚ na inštalovaný FV zdroj do 1 kW budú v rodinnom dome: € 1.200 + bonus za batérie a maximálna výška podpory € 2.100. Od 1 kW - 10 kW bude maximálna výška podpory na solárne panely vyrábajúce el. energiu € 2.550.

Žiadosti o dotácie bude potrebné adresovať na SIEA (Slovenská inovačná a energetická agentúra).

Dôležité informácie pre štátnu dotáciu na solárne panely:

1. Konzultujte riešenie s odborníkom na danú oblasť. Vyplňte on-line formulár a zistite, aké riešenie je vhodné pre Vašu situáciu a peňaženku a aká je výška dotácie pre dané riešenie. 

2. Požiadajte o poukážku u SIEA. Toto zatiaľ nie je možné, spustenie dotácií s možnosťou požiadania o poukážku sa predpokladá začiatkom októbra 2015 (oficiálne jeseň 2015).

3. Zaregistrujte poukážku u zhotoviteľa a vyberte si termín inštalácie. Platnosť poukážky bude len 30 dní, ale ak ju v tejto lehote zhotoviteľ zaregistruje v SIEA môžete si vybrať ľubovoľný voľný termín inštalácie až do r. 2021.

Zhotoviteľovi zaplatíte len čiastkovú sumu po odrátaní dotácie t.j. celková suma - dotácia. Nemusíte teda čakať na žiadnu refundáciu. Zhotoviteľovi odovzdáte len svoju poukážku a tú si on uplatní u SIEA.

Momentálne ešte nie je možné žiadať o dotáciu na solárne panely.

Ak chcete byť informovaný o termíne spustenia dotácií a výške podpory pre jednotlivé zariadenia, zapíšte sa do odberu noviniek nižšie.

Veľkosť zdroja výroby elektriny


Uvažujme o elektrárni z obnoviteľného zdroja (napr. fotovoltaických panelov), ktorá bude pripojená do vnútornej inštalácie objektu, v ktorom bývate. Pred samotným plánovaním elektrárne z obnoviteľného zdroja je potrebné si uvedomiť skutočnosť, že ak sami nespotrebujete vyrobenú elektrinu a tá prenikne do verejnej siete podľa tohto postupu, nedostanete za ňu od nikoho zaplatené. Preto stavať veľké fotovoltaické zdroje na rodinné domy s malou spotrebou je ekonomický nezmysel. V prvom rade si pozrite ročnú spotrebu za posledný rok v kWh a tú vydeľte dvomi.

Napr.:
Domácnosť má spotrebu 3.000 kWh za rok.
3.000 kWh : 2 = 1.500 kWh = 1,5 kW zdroj (6 ks 250 W fotovoltaických panelov)

Prečo sa spotreba delí dvomi? Pretože slnko v noci nesvieti a v zime aj cez deň veľmi krátko, takže Vaša výroba pokryje len dennú časť roka.
V takomto prípade ušetríte cca 1.500 kWh elektriny a prienik Vami nespotrebovanej elektriny do siete sa bude približovať nule. A o to ide, aby ste Vami vyrobenú elektrinu spotrebovali doma a zaplatili za faktúru elektriny o 50 % menej.

Diskusia k článku

Ďalšie články z informačných technológií