Dotácia na fotovoltaiku, už ste o nej počuli?

Obnoviteľné zdroje energie a ich využitie v prospech človeka sa začínajú do popredia dostávať čoraz viac. Vďaka obnoviteľným zdrojom už získame teplú úžitkovú vodu, elektrickú energiu či teplo v domácnostiach bez toho, aby sme negatívne ovplyvnili životné prostredie.

 

Pri získavaní elektrickej energie sa už po dlhé roky osvedčuje za zdroj premeny slnečné žiarenie. V tomto prípade je veľmi populárny fovotoltaický systém. O tom, že sú fotovoltaické elektrárne naozaj populárne hovoria aj fakty – v roku 2016 sa oproti predchádzajúcemu roku zvýšila ich kapacita o viac než 50 %. Fotovoltaické systémy sú určené jednak pre získavanie elektriny v prípade väčších budov, ale rovnako aj v rodinných domoch. Práve rodinné domy začínajú fotovoltaické systémy inštalovať čoraz viac. Za cieľom podpory výstavby fotovoltaických systémov v domácnostiach vznikla dotacia na fotovoltaiku. Dotácia na fovotoltaiku je určená pre všetky domácnosti, ktoré sa o fotovoltaiku zaujímajú, avšak vyššia cena na obstaranie fovotoltaického systému ich ešte stále odrádza. Vďaka štátnej dotácii sa náklady zredukujú až o 1/3. Dotácia na fotovoltaiku sa získava vo forme poukážky, ktorej hodnota je stanovená na 1200 Eur na 1 kW inštalovaného výkonu fovotoltaických panelov. Okrem dotácie môže domácnosť získať aj bonus za akumuláciu elektriny, ktorý je stanovený na 180 Eur/kWh kapacity akumulátora. Maximálna výška štátnej podpory určenej na inštaláciu fotovoltaických článkov spolu s bonusom za akumuláciu elektriny je 2550 Eur. Zo štátnej dotácie na fotovoltaiku je možné hradiť viacero výdavkov. Dotácia nie je určená len na úhradu nákladov spojených s obstaraním zariadenia, ale je možné z nej hradiť aj všetky skúšky a revízie, ktoré sú potrebné na to, aby sa zariadenie uviedlo do prevádzky. Okrem samotného zariadenia je možné z poukážky hradiť aj všetky súčiastky, ktoré sú potrebné k správnej funkčnosti zariadenia. Jedná sa napríklad o úhradu výdavkov potrebných na kúpu nosnej konštrukcie, regulátoru nabíjania, akumulátora elektriny alebo nabíjania.

 

Poukážku je možné získať na malé fotovoltaické zariadenia, ktorých výkon je ohraničený na 10 kW. Dotácia na fotovoltaiku je určená najmä pre tých, ktorí sa chcú stať vlastnými výrobcami, ale aj distribútormi elektriny. Majiteľ fotovoltaického systému sa teda po jeho inštalácii stane nezávislým od verejnej distribučnej siete. Výroba elektrického prúdu pomocou fovoltaických systémov je nízkonákladovým a zároveň ekologickým spôsobom. Vďaka slnečnému žiareniu tento systém nijako nevplýva na životné prostredie a návratnosť investícii je rýchla, nakoľko v budúcnosti si zariadenie nevyžaduje takmer žiadne náklady potrebné na jeho prevádzku.

Diskusia k článku

Ďalšie články z informačných technológií