Budú sa stavať domy ako kocky pre úspory?

V poslednej dobe "stavebné" predpisy nám hovoria, že domy alebo budovy, pri ktorých začneme vybavovať stavebné povolenie, musia spĺňať energetický certifikát triedy A1, čo však nieje také jednoduché. Pre splnenie požiadaviek na predpísanú energetickú hospodárnosť budovy treba dodržať predpísané hodnoty, a to nielen podľa vyhlášky, ale aj podľa tepelno-technickej normy. A tu sa začínajú ťažkosti pre architektov, projektantov a staviteľov. Zaoberať sa treba nielen kvalitou materiálov, ale aj tvarom, vnútornou dispozíciou a modernými technológiami.

Odborníci upozorňujú na to, že pri malých objektoch (napríklad rodinný dom), je pri určitých tvaroch domu komplikované dodržať všetky predpísané hodnoty.

V praxi sa to podľa Ľubice Šimkovicovej z Inštitútu pre energeticky pasívne domy veľmi zjednodušene povedané podarí napríklad pri bungalove s obdĺžnikovým pôdorysom a minimom výklenkov, ak sa použije vetranie s rekuperáciou tepla (zariadenie na vetranie s minimálnym únikom tepla) a stavebné materiály s veľmi dobrými tepelnoizolačnými vlastnosťami.

V posledných rokoch sa sprísnili požiadavky na energetickú hospodárnosť budov. Predpisy sa tak ako aj v iných krajinách Európskej únie sprísňujú od roku 2013. Stavať by sme mali ultranízkoenergetické domy. Tieto domy musia mať približne dvakrát lepšiu energetickú hospodárnosť ako doteraz.

Pri výstavbe teda už nebude stačiť hrubšia izolácia a lepšie okná. Stavať máme kvalitnejšie, premyslenejšie a nákladnejšie. Je za tým snaha šetriť životné prostredie.

Podľa nastavených hodnôt tiež platí – čím komplikovanejší tvar domu, tým horšie parametre bude dosahovať. Najvýhodnejšie bude teda stavať domy v tvare kocky.

Skúsenosti ukazujú, že oproti doterajšej výstavbe budú nové rodinné domy vo všeobecnosti drahšie o zhruba 10 - 20%. Na druhej strane budú mať veľmi nízke náklady na prevádzku.

Viac info na setri.sk

Diskusia k článku

Ďalšie články z informačných technológií