Ako písať správne PR články

Písať PR články nieje vôbec jednoduché. Uvediem zopár hlavných vecí pre správne písanie PR článkov:

1. Musíte si určiť aká je vaša cieľová skupina, ktorú má osloviť článok.

2. Musíte sa vžiť do role cieľovej skupiny, ako rozmýšľa a čo by ju tak mohlo zaujímať. Každý je však iný, preto je ťažké zacieliť na všetkých. 

3. Vhodný výber názvu článku "Title", pre vhodný výber môže pomôcť aj google keywords planner, ktorý vám ukáže vyhladávané klúčové slovká pre vašu cieľovú skupinu. Musíte byť istý že vaša cieľová skupina hľadá tieto klúčové slovká.

4. Obsah článku musí byť jasný, musí mať jasný cieľ pre danú cieľovú skupinu. Pre cieľovú skupinu musí byť jasný a jednoduchý text, kde po jeho prečítaní, musíte cieľovú skupinu vyzvať k určitej veci, ktorú majú vykonať. Musí byť zaujímavý dej článku, ktorý rozhýbe vašu cieľovú skupinu niečo "pre vás" vykonať.

5. Všetko musí byť napísané nenásilnou formou, aby si užívateľ nemyslel, že je k niečomu prinútený. Musí sa sám rozhodnúť niečo urobiť.